HỌC CÁCH KIỂM SOÁT CHÍNH MÌNH

học cách kiểm soát chính mình
Tôi không thể kiểm soát người khác… nhưng tôi có thể kiểm soát CHÍNH MÌNH!
– Thai Pham Happy Live – Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên giàu có hơn

Có thể bạn quan tâm: Làm chủ tuổi 20 – Kim chỉ nam thành công tuổi trẻ

Làm chủ tuổi 20

ĐẶT SÁCH