Hỡi thế gian, vàng là chi?

Hỡi thế gian, vàng là chi

Cuối tuần rảnh và muốn tìm hiểu về VÀNG là gì? Tại sao in được tiền không in được vàng? Ai nắm nhiều vàng nhất thế giới? Tại sao vàng tăng giá?…

Có nên gửi tiết kiệm hay mua vàng? Hay làm gì khác kiếm tiền mọi người bỏ thời gian coi hết 4 tập sau:

Tập 1: Vàng có xứng đáng là khoản đầu tư tốt? https://youtu.be/im5fSahH45U

Tập 2: Vàng còn tăng giá như thế nào? https://youtu.be/k9Y0dnzBCNw

Tập 3: Vàng ơi sao tăng mãi? Nhắm mắt đưa tay mua hay bán? https://youtu.be/11Tfr5oyYJw

Tập 4: KHÔNG NÊN GỬI TIẾT KIỆM https://youtu.be/-0FtBfKlOYM

Xem hết 4 tập này sẽ hiểu sâu sắc tại sao?

Cuối tuần, chúc bạn hữu thứ 7 luôn vui!