KHÍ THẾ MỚI – 2021 HẢO VẬN CÙNG HAPPY LIVE TEAM

KHÍ THẾ MỚI - 2021 HẢO VẬN CÙNG HAPPY LIVE TEAM
Biệt đội nhỏ!
Khởi điểm nhỏ…
Nhưng ước mơ thì cũng đủ điên, đủ CRAZY.
 
2020 đã bắt đầu với những hành động nhỏ nhặt, bền bỉ, đều đặt tốt hơn 1% mỗi ngày thì 2021 cũng vậy. Không có gì thay đổi.
Tròn một năm giày đỏ mang hảo vận. Và năm mới cũng giày đỏ chào đón 2021 cho Happy Live planning với khí thế mới, vận hội mới!
 
#1%Team
#1%ClubVietnam