Không bao giờ là quá muộn để bắt đầu!

Chà chà, mình khởi nghiệp ở tuổi 37….vẫn sớm hơn các đại ca bên dưới!

Cảm giác được…tiếp thêm ý chí 

#Cross_the_fingers 
#ThaiPhamHappyLive– Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên giàu có hơn 
#Không_Bao_giờ_là_quá_muộn_để_bắt_đầu

Source: KTKT, HappyLive fanpage