KHÔNG CÓ AI CHẾT ĐUỐI TRONG SỰ THÀNH CÔNG, MÀ CHỈ CHẾT CHÌM TRONG SỰ LƯỜI BIẾNG.

KHÔNG CÓ AI CHẾT ĐUỐI TRONG SỰ THÀNH CÔNG, MÀ CHỈ CHẾT CHÌM TRONG SỰ LƯỜI BIẾNG.
KHÔNG CÓ AI CHẾT ĐUỐI TRONG SỰ THÀNH CÔNG, MÀ CHỈ CHẾT CHÌM TRONG SỰ LƯỜI BIẾNG.
 
“Mệnh” là cái cớ của kẻ thất bại, “Vận” là lời khiêm tốn của người thành công.
Làm người, chỉ số Thông minh cũng cần thiết, giỏi giang cũng quan trọng, nhưng tất cả đều không quan trọng bằng sự bản lĩnh. Người thành công nhất định phải bản lĩnh.
Làm người có khí phách lớn, thì sẽ có thành công lớn. Bởi vì ý chí, mới là tiêu chuẩn của người thành công.
 
Nếu chỉ một chút trở ngại đã khiến bạn quỵ ngã,
Nếu chỉ một hai lời nói xấu cũng làm bạn tức giận,
Nếu hơi một chút là đã ghét, căm hận người khác,
Vậy thì bản lĩnh của bạn thật quá nhỏ…
 
Hãy ghi nhớ một câu nói: Càng cố gắng càng gặp may.
 
Bỏ nóng nảy, bỏ lười biếng,
Tĩnh tâm để làm tốt việc bạn cần làm, nỗ lực hết mình để đạt được mục tiêu. Khi bạn thật sự cố gắng, bạn sẽ phát hiện rằng mình xuất sắc hơn so với tưởng tượng rất nhiều.
Trên đời này ngoại trừ việc sinh tử, thì các việc khác đều là chuyện nhỏ. Bất kể bạn gặp chuyện phiền não gì, đừng bao giờ làm khó dễ cho chính mình.
Bất luận hôm nay xảy ra chuyện tồi tệ gì, thì cũng đừng bao giờ thất vọng về cuộc sống, bởi vì vẫn còn có ngày mai.
 
Điều tuyệt diệu chỉ chờ đợi những người đang tiến về phía trước.
Người có mục tiêu đang chạy băng băng, người không có mục tiêu đang lạc lối, bởi vì họ không biết phải đi đâu!
Người có mục tiêu đang cảm ơn, người không có mục tiêu đang oán trách, bởi vì họ cho rằng cả thế giới đều nợ họ!
Người có mục tiêu ngủ không được, người không có mục tiêu ngủ không dậy bởi vì họ không biết thức dậy rồi sẽ làm gì!
 
Lúc cảm thấy khổ não chính là lúc bản thân vỡ lẽ ra rằng: Dễ đi thì chính là đường xuống dốc! Đang trong chịu đựng là vì bạn đang đi lên dốc, đi qua rồi, bạn nhất định sẽ có tiến bộ.
Nếu bạn đang oán trách vận mệnh không chiếu cố, vậy thì hãy ghi nhớ: “Mệnh” là cái cớ của người thất bại; “Vận” là lời nói khiêm tốn của người thành công”.
 
Mặc dù mệnh là do thiên định, nhưng thiên định không có nghĩa là để mặc mọi thứ ra sao thì ra, càng không phải để oán trách, bởi đó chỉ là một kiểu biểu hiện của nhu nhược; nỗ lực hết mình mới là thái độ cần có của cuộc đời!”
– Thai Pham Happy Live – Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên giàu có hơn