KHÔNG NGỪNG NỖ LỰC

KHÔNG NGỪNG NỖ LỰC

“Hãy tự hào nhưng đừng bao giờ hài lòng”.

– Lý Tiểu Long –

Việc nâng cao trí tuệ, hiểu biết và kĩ năng thực chiến khi đầu tư kinh doanh là mục tiêu cả đời và để đạt được sự tinh thông về kinh doanh, đầu tư thì mỗi người phải sẵn sàng trải qua một quá trình rèn luyện, học hỏi.

Không ngừng nỗ lực và sẽ không có chỗ cho giới hạn nào cả. Chỉ có những tầm cao và bạn không được ở yên đó.

Và, việc của bạn phải làm là tìm cách vượt qua để đạt tới sự tinh thông và giàu có.

Nghỉ lễ thì anh em đi vui chơi, còn Kungfu chứng khoán team của chúng tôi thì làm bài tập về nhà (homework) và phân tích các doanh nghiệp tiềm năng để kinh doanh dài hạn cho sóng tới.

Không có giới hạn cho sự tinh thông, và không có giới hạn cho sự hiểu biết!

Meetup với anh em thực sự vui, nhiều doanh nghiệp tốt đang chờ đợi chúng tôi.

Tiếp tục hoạt động bảo hành trọn đời cho anh em học viên Kungfu Chứng Khoán của tôi!

#ThaiPham
#KungfuChungKhoan
#BaoHanhtrondoi
#Meetup

P/S: Cám ơn anh em tổ chức sinh nhật sớm cho tôi tới…23 hôm )