KIÊN TRÌ VỚI NHỮNG THÓI QUEN TÍ HON

KIÊN TRÌ VỚI NHỮNG THÓI QUEN TÍ HON
“Tôi sẽ kiên trì theo đuổi mục tiêu cho đến khi thành công.
Tôi không sinh ra trên đời này để là một thất bại; trong giòng máu tôi không có sự thua cuộc. Tôi không phải là một con trừu đợi người chăn thúc dục. Tôi là một con sư tử và tôi từ chối không nói, không đi, không ngủ với đám trừu. Tôi sẽ từ chối không nghe những người hay than khóc và chê trách, vì họ là một loại vi trùng dễ lây. Hãy để họ sống với đám trừu. Lò sát sinh của thất bại không phải là định mệnh của đời tôi.”
– Bí mật của Phan Thiên Ân –
Kiên trì những thói quen tí hon #tinyhabits mỗi ngày với việc đi bộ nhẹ nhàng cùng #1percentClubVietnam
Check in ngày A46/6x66dayschallenge – bình thường mới.
Ngày 12/12/2021 còn 24 ngày!

Có thể bạn quan tâm: TINY HABITS: THÓI QUEN TÍ HON – TIỀM NĂNG KHỔNG LỒ

ĐẶT NGAY