Kungfu Chứng Khoán Hồ Chí Minh Khoá 4 đã sẵn sàng! 

Kungfu chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Hẹn gặp lại các bạn ở Sự Kiện/Lớp Kungfu Chứng Khoán HCM khoá 4 (trong 3 ngày 2-3-4 tháng 8).

Dự kiến sẽ nhiều kiến thức thực chiến, nhiều điều chia sẻ để: Định giá cổ phiếu, dự báo di chuyển của những con voi và những cổ phiếu tiềm năng…sẽ được “khui lon” 

#Đã Đóng – không nhận học viên Hồ Chí Minh. 
#Còn nhận học viên Hà Nội ngày 9-10-11/8 tới hết ngày 5/8/2019 
#ThaiPham
#KungfuChungKhoan
#Khoa4

 — ở Thành phố Hồ Chí Minh.