Là ai không quan trọng, quan trọng là bạn nỗ lực như thế nào?

nỗ lực

“Dù bạn là ai, xuất phát điểm ở đâu mỗi ngày bạn đều phải nỗ lực trên đường đua của đời mình!”

Cơ bản đó là lý do Tại sao bạn PHẢI CHĂM CHỈ!

Làm việc chăm chỉ và phải …chạy.

Đó là cách duy nhất để bạn tồn tại và SỐNG!

#Saturdaythoughts
#Thaiphamhappylive – https://thaipham.live
Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên giàu có hơn!