LÀM CHỦ TUỔI 20

LÀM CHỦ TUỔI 20
Khi bạn viết ra mục đích cuộc sống của mình, bạn đang dần khám phá ra mình là ai, bạn sinh ra để làm gì và bạn muốn sống một cuộc sống ý nghĩa như thế nào để phụng sự nhân loại. Hãy mở rộng tâm trí và trái tim để lắng nghe những gì đến từ sâu thẳm bên trong con người bạn.
– Làm chủ tuổi 20 –
🎯 Tìm hiểu thêm thông tin về sách tại:

Có thể bạn quan tâm: Làm chủ tuổi 20 – Kim chỉ nam thành công tuổi trẻ

Làm chủ tuổi 20

ĐẶT SÁCH