LÀM GIÀU LÀ MỘT HÀNH TRÌNH LÂU BỀN VÀ KHỔ CỰC – NGHÈO KIẾN THỨC THÌ KHÔNG THỂ LÀM GIÀU ĐƯỢC

LÀM GIÀU LÀ MỘT HÀNH TRÌNH LÂU BỀN VÀ KHỔ CỰC - NGHÈO KIẾN THỨC THÌ KHÔNG THỂ LÀM GIÀU ĐƯỢC
Người Do Thái suy nghĩ rất nhiều về tiền bạc, nhưng họ cũng chịu khó bỏ ra một số lượng thời gian khá lớn để học hỏi các phương cách làm giàu, từ gia đình bạn bè hay sách vở kinh giảng.
Trong trường đại học của tôi, có nhiều social clubs (câu lạc bộ) cho các sinh viên có chung sở thích từ thể thao, từ thiện, chính trị… đến toán học, kịch nghệ hay tranh luận (debate). Nhiều bạn Do Thái chỉ gia nhập how-to-get-rich clubs (làm giàu).
Người Trung Quốc cũng đam mê giàu có từ bản chất. Họ rất bén nhạy với cơ hội, cần cù, nâng đỡ nhau trong các bang hội… để cùng làm giàu. Họ thực tế, không hoang tưởng, bản sắc làm giàu vẫn tiềm tàng mạnh trong mỗi gia đình và cá nhân.
Làm giàu là một hành trình lâu bền và khổ cực. Kiến thức là phương tiện quan trọng để thâu ngắn chặng đường. Nghèo kiến thức thì nghèo kết quả.
?Tham khảo thêm Bộ Di Sản Alan Phan tại đây: