Làm thế nào để bán được hàng? Phát triển kinh doanh thành công?

Làm thế nào để bán được hàng? Phát triển kinh doanh thành công?

Phát triển kinh doanh là tìm được khách hàng tiềm năng phù hợp, sau đó thiết kế trải nghiệm mua hàng hoàn hảo dành cho họ.

Chúng ta rất ghét bán hàng, chúng ta rất ghét người bán hàng, bởi vì 2 từ “bán hàng” gợi cho chúng ta hình ảnh không mấy tốt đẹp: sự xảo trá, không biết lắng nghe, lừa đảo…

Hình ảnh này hoàn toàn trái ngược với ngày chúng ta hướng tới: Hình ảnh một chuyên gia. Người đầu tư nhiều năm để phát triển chuyên môn.

Khát vọng lớn nhất của chúng ta là trở thành một người cố vấn đáng tin cậy. Quan điểm của chúng ta về việc bán hàng truyền thống đi ngược lại khát vọng đó vì vậy từ bán hàng khiến chúng ta vô cùng phản cảm. Chúng ta phải trở thành một người cố vấn đáng tin cậy.

Trở thành một cô vẫn đáng tin cậy có nghĩa là gì? Hãy suy nghĩ về cách của vấn mà bạn tin tưởng trong cuộc sống riêng. Bạn có đặt niềm tin lớn lao và lời khuyên của các chuyên gia tư vấn tài chính? Vào đơn thuốc của bác sĩ?

Chúng ta chúng ta chỉ đặt niềm tin vào sinh ra được chọn bởi vì:

1. Họ giỏi về những gì họ làm.

2. Họ chứng minh cho thấy rõ họ luôn suy nghĩ cho quyền lợi của chúng ta.

3. Họ nói đúng với bản chất vấn đề chứ không phải là những điều mà chúng ta muốn nghe.

Khi gặp khó khăn bạn biết mình có thể tin tưởng và các cô vấn đáng tin này bạn sẽ không nghĩ tới việc gặp ai khác ngoài họ.

Đọc đến đoạn này, dù là dịch giả của sách nhưng mỗi lần đọc là mỗi thấm! Business developent và kinh doanh không hề nhàm chán!

Phải trở thành chuyên gia! Chuyên gia! Chuyên gia…trước khi nghĩ tới bán hàng.

Trích “Hệ Thống bán hàng đỉnh cao – The Snowball System “

#ThaiPham