Làm thế nào để đứng dậy sau thất bại!

Nguyên nhân nào dẫn đến thất bại?

Cách chữa lành thất bại? Cứ nói với bản thân là…không sao đâu thất bại là mẹ thành công thì sẽ xong?

Thật đơn giản vậy sao?

Ngoài ra, trong video tôi cũng sẽ có Quà to dành cho các bạn theo dõi tôi và muốn học hỏi từ tôi!

Xem kĩ và xem hết nhé!