Làm thế nào để kiếm tiền, thậm chí là nhiều tiền với 2 bàn tay trắng?

Làm thế nào để kiếm tiền, thậm chí là nhiều tiền với 2 bàn tay trắng?

Làm thế nào để bắt đầu mà trong tay không có gì cả, ngoại trừ lòng nhiệt tình?

Lời khuyên của tôi có thể khiến bạn ngạc nhiên đấy vì nó đi ngược lại so với tư duy của đám đông khi nói về làm ăn kinh doanh.

Hãy xem toàn bộ video để khám phá cách bắt đầu dù với hai bàn tay trắng.