Lên sóng review Ichimoku charts

Chiều nay lên sóng Review với anh Phát về Ichimoku Book – cuốn sách chính thống đầu tiên bằng tiếng Việt ở Việt Nam ??

Sáng ra đã thấy “đại ca” Yukitoshi Higashino like review này rồi!

Lúc cuốn Ichimoku bản cập nhật 2018 này (bản đầu tiên là 2007) của cô Nicole Elliott ra mắt chính “đại ca” Yukitoshi là người viết lên tường (wall) – ảnh 3 – là đừng bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của những cuốn sách mới (này)

Rất tuyệt vời. Hẹn gặp anh Trịnh Phát chiều nay!

Có thêm Mai Tuấn nữa thì tuyệt!

P/S: Thank you Mr. @Yukitoshi Higashino.