Liệu có khủng hoảng kinh tế năm 2020?

Người ta bảo 2 cụ bị điên khi cầm tới 120-140 tỉ đo la tiền mặt khi Dow Jones lao từ 16k điểm lên 29k điểm.

Giờ thì 2 cụ lại ngồi cười tụi chê 2 cụ!

P/S: Short chán thì cover lại mấy hồi hen Âu Châu và Mỹ ?.