LINH HỒN CỦA TIỀN – ĐÁNH THỨC NỘI LỰC TRONG TA

LINH HỒN CỦA TIỀN - ĐÁNH THỨC NỘI LỰC TRONG TA
Ở Haiti có một câu nói như thế này: “Nếu bạn nhận được một miếng bánh và ăn hết cả, bạn sẽ cảm thấy trống rỗng. Nếu bạn nhận được một miếng bánh và chia sẻ cho người khác một nửa, bạn sẽ cảm thấy vừa hạnh phúc vừa trọn vẹn”.
– Linh hồn của tiền –
👉 Tham khảo Linh hồn của tiền – Đánh thức sự giàu có từ nội lực của chúng ta:

Có thể bạn quan tâm:
LINH HỒN CỦA TIỀN – ĐÁNH THỨC SỰ GIÀU CÓ

TỪ NỘI LỰC CỦA CHÚNG TA

Linh hồn của tiền

ĐỌC THỬ

ĐẶT SÁCH