TRÍCH TỪ SÁCH “LINH HÔN CỦA TIỀN” DO HAPPY LIVE PHÁT HÀNH

TRÍCH TỪ SÁCH "LINH HÔN CỦA TIỀN" DO HAPPY LIVE PHÁT HÀNH
Bàn tay con người có thể mở ra để đón nhận, nhưng cũng có thể cho đi và cảm nhận những con người khác. Thế nên, trái tim con người cũng phải mở ra để đón nhận cũng như để cho đi và chạm vào những trái tim khác. Sự cởi mở và trân trọng đó, hình ảnh bàn tay và trái tim rộng mở đó, sẽ không chỉ kết nối chúng ta với người khác, mà còn với cảm giác mãn nguyện và đầy đủ trong chính con người mình.
– Trích từ sách Linh hồn của tiền –
 
? Link tìm hiểu sách cho các bạn quan tâm:
 
 

Có thể bạn quan tâm:

LINH HỒN CỦA TIỀN – ĐÁNH THỨC SỰ GIÀU CÓ TỪ NỘI LỰC CỦA CHÚNG TA

Linh hồn của tiền

ĐỌC THỬ

ĐẶT SÁCH