Lời nói dối vĩ đại nhất thế giới: Theo đuổi đam mê thì thành công sẽ đến?!

theo đuổi đam mê

Đọc sách phát triển cá nhân (Personal Development) đều có một công thức lời khuyên: Cứ theo đuổi đam mê thì thành công sẽ tự tới?

Thực sự, nó có đúng hay là một lời nói dối vĩ đại?

Làm thế nào để biến đam mê thành động lực để bản thân phát triển và tiến về phía trước?

Xem video để biết thêm nhé bạn hữu!

#ThaiPhamHappyLive – https://thaipham.live
#Passion