LỰA CHỌN LUÔN NẰM CHÍNH CHÚNG TA

LỰA CHỌN LUÔN NẰM CHÍNH CHÚNG TA
Không phải lúc nào chúng ta cũng có thể thay đổi hoàn cảnh xung quanh mình, nhưng chúng ta có thể chọn xem mình nói gì về nó. Trong một thế giới gai góc, trong một nền văn hóa mà những chủ đề thiếu thốn, không bao giờ có đủ, khuyến khích có càng nhiều càng tốt, và cho rằng chuyện đó là lẽ dĩ nhiên đang thống trị các cuộc đối thoại, chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận sống trong thế giới đó.
 
Không cần phủ nhận hoặc tự che mắt trước những vấn đề thực sự, chúng ta vẫn có thể chuyển sự chú ý của mình sang những khía cạnh phát triển và thịnh vượng của cuộc sống, và biến cuộc đối thoại đó thành bối cảnh cho cuộc hành trình của chúng ta. Chúng ta có thể lựa chọn từ ngữ của mình và tạo ra những “bản án trọn đời mới” thực sự phản ánh mối quan hệ của chúng ta với tiền bạc.
– Trích từ sách Linh hồn của tiền –
– Thai Pham Happy Live – Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên giàu có hơn