Meet up TP.HCM tháng 1/2019

Cám ơn tất cả các anh em bạn hữu trong cộng đồng Happy Live – Đầu tư và thịnh vượng HCM đã đến và cùng chia sẻ cơ hội đầu tư & giá trị 2019! 

10.20PM mà mọi người vẫn yêu mến! 

Cám ơn mọi người! 

P/S: Hình chụp còn thiếu rất rất nhiều anh em. Hi vọng lần sau chụp trước!