MỈM CƯỜI LÀ CÁCH ĐỂ GIẢI QUYẾT NHIỀU VẤN ĐỀ

MỈM CƯỜI LÀ CÁCH ĐỂ GIẢI QUYẾT NHIỀU VẤN ĐỀ
  Và với tiếng cười, mọi sự vật sẽ trở về đúng với vị trí và tầm vóc của chúng.
Tôi sẽ cười nhạo những thất bại của tôi và chúng sẽ biến mất trong đám mây của những giấc mộng mới. Tôi sẽ cười nhạo những thành công của tôi và chúng sẽ tự bôi xoá cái quan trọng tự mãn tôi đã đặt để. Tôi sẽ cười với gian ác và chúng sẽ xấu hổ.
 
Tôi sẽ cười với thiện tâm và chúng sẽ sinh sôi nảy nở. Mỗi ngày là một chiến thắng khi tiếng cười của tôi hoà đồng và được đáp lại bằng tiếng cười của Tha Nhân. Làm sao tôi thành công được trong những giao dịch thương mại nếu tôi chỉ làm những khách hàng của tôi khó chịu?
Tôi sẽ cười với thế gian.
 
Từ nay, tôi chỉ khóc những giọt lệ vui mừng. Bởi vì những buồn bã, hối tiếc và bực bội không có một giá trị nào trên thương trường. Chỉ những nụ cười mới trao đổi được với bạc vàng và những lời nói dịu ngọt từ tận đáy tim mới có thể xây được lâu đài.
 
Tôi sẽ không bao giờ nghĩ là tôi quá quan trọng, quá khôn ngoan, quá nhiều quyền lực mà quên đi cái thói quen cười đùa với tôi và với thế gian. Tôi sẽ luôn luôn giữ tâm hồn của một đứa trẻ thơ, bởi vì chỉ trẻ nhỏ mới biết nhìn lên phía trên. Khi tôi còn biết nhìn lên phía trên, tôi còn khả năng tăng trưởng.
……
Tôi sẽ cười, Tôi sẽ hạnh phúc, Tôi sẽ thành công.
– Tờ kinh số 7, Bí mật của Phan Thiên Ân –
– Thai Pham Happy Live – Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên giàu có hơn