Môi giới chứng khoán: nên chọn lợi ích khách hàng hay lợi ích cá nhân?

môi giới chứng khoán: Lợi ích cá nhân và lợi ích khách hàng

“Đối với những khách hàng đi theo hướng đầu tư dài hạn và sử dụng phương pháp phân tích cơ bản, chuyên viên môi giới sẽ không có lợi trong việc thu phí hoa hồng. Liệu có mâu thuẫn không? Làm sao để cân bằng lợi ích khách hàng và quyền lợi bản thân?”

Xem hết video để biết quan điểm của tôi nhé!