Một GHI CHÚ QUAN TRỌNG trong thiết lập mục tiêu cho tuần mới

Một GHI CHÚ QUAN TRỌNG trong thiết lập mục tiêu cho tuần mới

Thiết lập mục tiêu… điều bạn cần nắm rõ là biết ưu tiên.

Hãy học theo “Đại ca” huyền thoại Warren Buffett

P/s: Chúc mọi người tuần mới năng lượng

#thiết_kế_cuộc_đời_thịnh_vượng

– Thai Pham Happy Live – Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên giàu có hơn

https://www.facebook.com/109846347023339/posts/268770074464298/

Hãy viết ra hãy viết ra mọi thứ