NÀY để tôi bảo nhé: “ĐỪNG DÙNG TƯ DUY CỦA NGƯỜI LÀM CÔNG NHƯNG LẠI MUỐN CÓ THÀNH QUẢ CỦA NGƯỜI CHỦ”

NÀY để tôi bảo nhé: “ĐỪNG DÙNG TƯ DUY CỦA NGƯỜI LÀM CÔNG NHƯNG LẠI MUỐN CÓ THÀNH QUẢ CỦA NGƯỜI CHỦ”

Những gì bạn nhận được luôn PHẢN ÁNH đúng năng lực của bạn!

Trước khi muốn nhận được “mức thù lao” mơ ước, hãy tìm cách làm cho bản thân xứng đáng với nó.

Nguồn: happy.live

P/s: Ngày cuối tuần thứ 6 tốt lành nhé bạn hữu!

https://www.facebook.com/109846347023339/posts/127453578595949?sfns=mo