Nên hoạt động trong những thị trường bình lặng

hãy hoạt động trong những thị trường và cổ phiếu bình lặng

Đỉnh điểm và cao trào cũng những cỗ máy bơm thổi cổ phiếu qua Zalo, Messenger, Skype chat và các Group Facebook phím hàng là Sự nổi tiếng của các cổ phiếu bơm thổi…

Lý thuyết kẻ ngu hơn đang được đi đến giới hạn là không còn kẻ ngu nào khác…xuất hiện

Vậy nên chúng ta hãy hoạt động trong những thị trường và cổ phiếu bình lặng…

Trích “The most important thing – Điều quan trọng nhất” Howard Marks

#ThaiPham