Nếu bạn quá dễ nổi nóng, bạn sẽ dễ bị lừa hay dễ bị thuyết phục! – Thái Phạm –

Nếu bạn quá dễ nổi nóng, bạn sẽ dễ bị lừa hay dễ bị thuyết phục! - Thái Phạm -

P/S: Ai bảo làm doanh nhân hay làm riêng thì sướng! Di chuyển, đi lại miết, lắm lúc mệt phờ…nhưng được cái bù lại là ăn vận thoải mái theo ý của mình! Không cần phải sơ vin, áo dài tay, Suit này kia ). Theo kiểu Steve Jobs là được ?

Hẹn gặp Hà Nội mùa thu đông. Hẹn gặp Kungfu Chứng khoán #7!

P.S.S: Dạo này người gầy đi. Cứ 1 lớp thì sụt 1kg ). Cộng thêm chạy bộ. Sắp quay về thời 65kg như sinh viên rồi ?