Ngày B16/66 ngày thử thách

B16/66 ngày thử thách

#6x66dayschallenge
#6x66ngaythuthach

“Tôi có thể khơi lại những lỗi lầm của ngày hôm qua để sửa đổi không? Tôi có thể làm vết thương của ngày hôm qua bị mất bằng cách suy tưởng không? Tôi có thể lấy lại lời nói độc ác, hành vi xấu xa của ngày hôm qua được không? Hoàn toàn là không! Vậy thì hãy để những gì xảy ra nằm yên dưới mộ và tôi sẽ không bao giờ nghĩ về chúng nữa. Hôm nay, tôi sẽ sống như đây là ngày cuối cùng của đời tôi.”

– Bí mật của Phan Thiên Ân –

Tôi sẽ tiếp tục Cố gắng và sống hết mình như thể đây là ngày cuối cùng của đời tôi.

Chào Hà Nội

Chào Kungfu Chứng khoán 5 HN, tôi đã sẵn sàng!

#ThaiPham
#Sống
#KungfuCk5

https://www.facebook.com/109846347023339/posts/115731549768152?sfns=mo