Ngày hôm nay là một món quà

Ngày hôm nay là một món quà
Ngày hôm qua là quá khứ! 

Ngày hôm nay là hiện tại 

Hiện tại là một món quà ~  Present! 

Ngày hôm nay, tôi chạy, tôi đọc và tôi học…

Làm việc chưa bao giờ là bắt buộc, 

Đơn giản là tôi được làm việc và được đi học.

Không trong trường lớp mà,

tôi học ở trường…đời! 

Nice day bạn hữu! 

#ThaiPham
#Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên giàu có hơn
Https://thaipham.live/

P/S: Tối nay tôi chia sẻ những kinh nghiệm thất bại SML của tôi khi kinh doanh trên Channel Thai Pham o Youtube nhé! 7.00 tối