Người giàu thì đi ô tô, còn người nghèo mới phải đi bộ?

CEO TWITTER

Thế hệ trẻ cần được dạy rằng ô tô không phải là biểu tượng của thành công và đi bộ không có nghĩa là nghèo nàn.

Nguồn: Page #lamgiautukinhdoanh

Tôi ủng hộ…