Người lãnh đạo khác với sếp như thế nào?

sếp và lãnh đạo

Sáng thứ 5 “nổ não” với sự phân biệt giữa hai khái niệm: a) Sếp (Boss) và b) Lãnh đạo (Leader) trong các tấm hình của tôi nhé!

Câu hỏi của tôi là: Bạn đang có một ông/bà Sếp hay bạn đang có một người lãnh đạo tuyệt vời?

Đi theo lãnh đạo chứ đừng theo Sếp!

Sếp nhất thời, dân vạn đại. Lãnh đạo mới tạo ra lãnh đạo. Đi theo lãnh đạo thì đời mới ấm no!

Nguồn: Làm giàu từ kinh doanh Page (https://m.facebook.com/businessandrich/ )