NHẬT KÝ NGÀY CÁCH LY SỐ 2

NHẬT KÝ NGÀY CÁCH LY SỐ 2
“Ngay cả khi cả thế giới này quay lưng với bạn, thì hãy nhớ rằng còn một người duy nhất mà bạn có thể tin tưởng, đó chính là bản thân mình. Bản lĩnh của bạn chỉ có thể được thể hiện rõ nhất khi bạn gặp khó khăn và đây là lúc bạn phải cho phép bản thân của mình được làm lại mọi thứ”
– Thái Phạm –
P/S: Nhật kí ngày cách ly số 2, tiếp tục quá trình làm siêu phẩm 2021.