NHỮNG NGUYÊN TẮC VÀNG TRONG KỶ LUẬT CÁ NHÂN

NHỮNG NGUYÊN TẮC VÀNG TRONG KỶ LUẬT CÁ NHÂN
Những nguyên tắc vàng trong kỷ luật cá nhân:
1. Tập giữ lời hứa với mình dù là những điều nhỏ nhất, cách bạn làm một việc là cách bạn làm mọi việc
2. Làm ngay đi, đừng cho mình quá nhiều “ngày mai” để trì hoãn
3. Kỷ luật nhưng không cứng nhắc (trong phương pháp thực hành, thời gian và cả cách điều chỉnh mục tiêu)
4. Phần thưởng đề khích lệ và hình phạt nếu vi phạm
Nên nhớ rằng trước khi muốn thay đổi thế giới, bạn phải thay đổi chính mình.
Trước khi có tham vọng trở thành lãnh đạo của người khác hãy tự hỏi bạn đã lãnh đạo tốt bản thân hay chưa?
? Đừng quên tìm kiếm cho mình người bạn đồng hành truyền động lực cho hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày của bạn:
– Thai Pham Happy Live – Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên giàu có hơn

Có thể bạn quan tâm:

Bí mật của Phan Thiên Ân – Cuốn sách thay đổi cuộc đời hàng triệu ngườiBí mật của Phan Thiên n

Đặt sách