NÓN 1% BETTER EVERYDAY PHIÊN BẢN MỚI

NÓN 1% BETTER EVERYDAY PHIÊN BẢN MỚI
“Đừng bao giờ quyết định những vấn đề lâu dài trong lúc cảm xúc đang ngắn hạn”
Đó là chân lý! Vì đó nên chúng ta mới sử dụng hệ thống tư duy số 2 để loại bỏ cảm xúc!
P/S: Sắp ra mắt nón 1% better everyday phiên bản mới nhé anh em!