“Phú nhân tư lai niên, cùng nhân tư nhãn tiền”

Có câu “Phú nhân tư lai niên, cùng nhân tư nhãn tiền” (Giàu có nghĩ chuyện sang năm, nghèo lo trước mắt xem nhằm vào đâu), đây chính là định luật kiếm tiền mà bạn phải nằm lòng đầu tiên.
Sở hữu tư duy giàu có, chắc chắn bạn phải biết được cách thức dùng tiền sinh ra tiền và tận dụng triệt để sự thần kỳ của lãi kép.
Muốn giàu có, bạn phải nghiên cứu phương pháp làm giàu, nghiên cứu tư tưởng cũng như hành vi của những người giàu, hành động như những người giàu, phải có tham vọng và sẵn sàng làm những việc phi thường, đây chính là bước tiến rất nhanh để giúp bạn trở nên giàu có.
? Tham khảo ngay 101 bí kíp quản lý tài chính của tôi tại: https://bit.ly/bk-101-0
? Đặt sách nhận ngay quà tặng 22.8-4.9: https://bit.ly/bk-101-0