Sáng sớm bắt gặp nhành lan trước nhà đu đưa theo gió! Cảm khái nhớ vần thơ, làm 1 ấm trà nhỏ uống lai rai….

Sáng sớm bắt gặp nhành lan trước nhà đu đưa theo gió! Cảm khái nhớ vần thơ, làm 1 ấm trà nhỏ uống lai rai....
“Mỗi sớm pha ấm trà
Niềm vui đến chật nhà
Hương bốn mùa gói lại
Gửi tặng người đường xa.”
– Phạm Thuận Thành –
Cuối tuần vui vẻ nhé bạn hữu!
P/S: Black Friday còn kéo dài hết Chúa Nhật nên tranh thủ ngắm hoa, thưởng trà rồi đi làm “cu ly” phục vụ các bạn tiếp!