Siêu cò

Siêu cò

Hình ảnh cuốn sách chuẩn bị ra chỉ mang tính minh họa…

Tên gì nghe ngộ ngộ bây ơi?

Nhưng ngộ vậy chứ nó sẽ là siêu phẩm đấy!

Dành cho các bạn muốn bán hàng và làm môi giới chứng khoán, bất động sản…hay túm lại là sales tất cả các thứ gì cần sales và xây dựng các mối quan hệ có thể xây dựng