SỐNG LÀ CHO ĐÂU CHỈ NHẬN RIÊNG MÌNH

sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình
Nếu bạn tạo ra những giá trị to lớn, thay đổi cuộc đời cho nhiều người thì bạn sẽ có nghĩa vụ và quyền để trở nên giàu có!
Sự giàu có (thể chất, tâm hồn, tiền bạc, tâm linh, cảm xúc…) chỉ có thể đạt được bằng cách DUY NHẤT là kiểm soát cách bạn nghĩ, cảm nhận và cách bạn hành động. Bạn nghĩ mình là ai, bạn sẽ hành động đúng như vậy!
Và khi đó, vũ trụ và THƯỢNG ĐẾ – GOD sẽ mang lại cho bạn, một cách ngạc nhiên, những người bạn/đối tác/người thầy bạn muốn và cần gặp trong đời. Và đương nhiên khi ấy cả là SỰ GIÀU CÓ của bạn!
 
– Thai Pham Happy Live – Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên giàu có hơn

Có thể bạn quan tâm: Làm chủ tuổi 20 – Kim chỉ nam thành công tuổi trẻ

Làm chủ tuổi 20

ĐẶT SÁCH