TÀI KHOẢN TIKTOK THÁI PHẠM ĐẠT CỘT MỐC 100K LƯỢT ĐĂNG KÍ.

TÀI KHOẢN TIKTOK THÁI PHẠM ĐẠT CỘT MỐC 100K LƯỢT ĐĂNG KÍ.
Tài khoản Tiktok của tôi đạt 100k người đăng kí!
Thật ngạc nhiên!
Chúc mừng tôi nhé bạn!
P/S: Cho tôi hỏi có bao nhiêu bạn biết đến tôi từ Tiktok? Bình luận bên dưới nhé?