Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc phải làm sau khi từ Hà Nội về.

Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc phải làm sau khi từ Hà Nội về.
Về tới Sài Gòn sau 3 buổi huấn luyện tại Hà Nội thật là ép phê, một đống công việc đang chờ đợi kể cả việc đầu tư lẫn kí đề tặng cho anh em bạn hữu độc giả!
Thế giới quả là rộng lớn và nhiều việc phải làm thật sự!
P/S: Cũng may chứng khoán sau tin vắc xin nó xanh thì kí cho anh em nó cũng xanh hơn chút ? (chưa kể màu tím)
Bàn làm việc hơi bừa bộn, anh em thông cảm