Thế nào là “Marketing giỏi phải kiếm được tiền?”

endgame

Avengers – loạt phim siêu anh Hùng của Marvel – mới gọi là SIÊU MARKETING & PR

Ở Trung Quốc – Google bị hạn chế nhưng cũng điên cuồng tìm kiếm

Ở Việt Nam thì Google “tiếp sức” cùng hàng loạt “Đu trend của các brands” khiến Avengers Endgame “Hot hầm hập”

43 tỉ doanh thu sau đúng 1.5 ngày (không phải 2 ngày)…khiếp!

Kẻ đi nghỉ lễ này cũng “động lòng” muốn đi xem 

Thật tình là giỏi quá đi mà!

#AvengersEndgame
#Marketing giỏi phải kiếm được tiền