Thế nào là một nhà vô địch?

Thế nào là một nhà vô địch?

“Nhà vô địch không được tạo ra từ các phòng tập Gym.

Nhà vô địch được tạo thành từ khao khát, ước mơ và tầm nhìn ẩn sâu bên trong người họ.

Họ phải có khả năng chịu đựng đến phút cuối cùng, họ phải là người nhanh hơn một chút, họ phải có kỹ năng và ý chí.

Nhưng ý chí phải mạnh hơn rất nhiều kỹ năng mà họ có!”

– Muhammad Ali-

P/S: Sáng chưa có xong việc thì chiều cần phải làm bằng mọi giá @all cost.

Tài năng có thể kém! Nhưng Ý chí và sự quyết tâm tuyệt nhiên không thể…Thua kém!

Have a great evening!

#ThaiPham
#Satrunning