THIẾT KẾ CUỘC ĐỜI THỊNH VƯỢNG KHỞI NGUỒN TỪ…

THIẾT KẾ CUỘC ĐỜI THỊNH VƯỢNG KHỞI NGUỒN TỪ...
Phải tin rằng bạn là người có tiềm năng phát triển, và khi niềm tin đủ lớn, bạn sẽ hành động. Không có hành động, sẽ không có kết quả.
– Trích từ sách Thiết kế cuộc đời thịnh vượng –
? Tìm hiểu thêm thông tin sách THIẾT KẾ CUỘC ĐỜI THỊNH VƯỢNG (Phiên bản mới) tại:
Có thể bạn quan tâm:
thiết kế cuộc đời thịnh vượng 2021