THUỞ NHỎ, TÔI LÀ NÔ LỆ CỦA BẢN NĂNG. LỚN LÊN, TÔI LÀ NÔ LỆ CỦA NHỮNG THÓI QUEN

Thuở nhỏ, tôi là một nô lệ của bản năng, lớn lên tôi là một nô lệ của thói quen.
Tôi để mặc ý chí của tôi trôi nổi không ràng buộc và qua năm tháng, tôi tích tụ những thói quen xấu, dẫn dắt tôi đi vào con đường hèn mọn gập ghềnh.
Hành động của tôi bị chi phối bởi phản ứng từ những xúc cảm nhất thời như tham lam, thành kiến, sợ hãi, dèm pha, thèm muốn và say mê rồi tất cả cấu tạo thành thói quen xấu xa.
 
Ngày hôm nay, nếu đã là một nô lệ, tôi sẽ là nô lệ của những thói quen tốt.
Những thói quen xấu của ngày cũ phải được chôn vùi thật sâu và trên những luồng cây mới, những thói quen tốt sẽ nẩy mầm.
 
Tôi sẽ tập những thói quen tốt và trở thành nô lệ của chúng.
– Bí mật của Phan Thiên Ân –
P/s: Nice week bạn hữu
? Tìm hiểu thông tin sách tại link: