Tiền nhiều để làm gì?

Tiền nhiều để làm gì?

1. Tự do tài chính
2. Chỉ làm điều mình KHOÁI 
3. GIÚP nhiều người nhất có thể
4. Vui với gia đình

Tiền nhiều để mơ làm nhiều các cụm kiểu Dirty ISLAND như thế này cho Happy Live và anh em bạn hữu đến học hỏi, trao đổi, và cùng vươn lên!

Tiền nhiều để làm có…chừng ấy thôi!

P/S: Hình chụp ở chỗ…mà như ở Mỹ!

#Thế_giới_quả_là_rộng_lớn_và_có_rất_nhiều_việc_phải_làm
#ThaiphamHappyLive – Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên giàu có hơn
#Tiền_nhiều_để_làm_gì?

https://youtu.be/IpFVEUJnhwQ