TÔI LÀ CHIẾN BINH 1% VIỆT NAM

TÔI LÀ CHIẾN BINH 1% VIỆT NAM
Chiến binh không sợ hãi
Tôi không sợ thất bại
Tôi sẽ luôn chiến thắng bản thân
Tôi sẽ chiến thắng sự lười biếng
Tôi sẽ tốt hơn mỗi ngày
Mỗi ngày 1%!
Tôi là Chiến binh 1% của Việt Nam
– Thái Phạm –

Có thể bạn quan tâm: BỘ SÁCH TÔI LUYỆN TINH THẦN CHIẾN BINH 1%

ĐẶT NGAY