TỰ DO, TỰ TẠI, PHIÊU DIÊU, ĐỘC LẬP, HẠNH PHÚC

TỰ DO, TỰ TẠI, PHIÊU DIÊU, ĐỘC LẬP, HẠNH PHÚC
Nhà cho dù sang trọng, rộng rãi hơn 20 phòng hay 100 phòng thì tối đến ngủ cũng chỉ 1 phòng
Quần áo dù hàng hiệu đủ loại, cả trăm, nghìn bộ thì mỗi tuần mặc tối đa 10 bộ
Của cải đầy nhà, tiền đầy ví, đầy tài khoản thì chi tiêu cũng cơ bản như người thường: Ngày 3 bữa
Xe cộ tuy nhiều, hàng chục chiếc để trong gara nếu để ngắm thì cũng không biết bao nhiêu là đủ. Còn đi lại 1 tuần đi đủ 7 chiếc là nhiều.
Đời người tưởng dài nhưng cũng chỉ tối đa 1.000 -1.200 tháng để sống.
Sống là để vui, có một mục đích rõ ràng và tối thượng là hạnh phúc.
Tiền bản chất chỉ là phương tiện. Không có thì khổ đau, hèn mạt nhưng ngược lại nếu tôn thờ nó và sống vì tiền thì đời vẫn mãi luôn trong bể khổ.
Tự do, tự tại, phiêu diêu, độc lập, hạnh phúc.
Đó có phải là chân lý sống?
P/s: Có một thứ trường tồn mãi với thời gian: tư tưởng, triết học.
Có thể bạn quan tâm:
thiết kế cuộc đời thịnh vượng 2021