TỰ HÀO VIỆT NAM

Tự hào Việt Nam
Chúng ta luôn cảm thấy may mắn vì Chính Phủ Việt Nam ?? hiện tại rất giỏi và tỉnh táo với những gì diễn ra tại Trung Quốc vào đầu năm 2020.
Thực sự chúng ta rất may mắn vì chúng ta quá hiểu Trung Quốc!
Cám ơn Chính Phủ, cám ơn vì là người Việt Nam ??
Proud to be a Vietnamese!