VÌ SAO CÀN LONG LUÔN ĐỂ LƯU GÙ VÀ HOÀ THÂN BÊN MÌNH? LUÔN CÓ KẺ NỊNH THẦN Ở BÊN?

VÌ SAO CÀN LONG LUÔN ĐỂ LƯU GÙ VÀ HOÀ THÂN BÊN MÌNH? LUÔN CÓ KẺ NỊNH THẦN Ở BÊN?
VÌ SAO CÀN LONG LUÔN ĐỂ LƯU GÙ VÀ HOÀ THÂN BÊN MÌNH? LUÔN CÓ KẺ NỊNH THẦN Ở BÊN?
Là con người, bản ngã luôn thích nghe vuốt ve, khen tặng, không muốn nghe lời nghịch tai…(cả thế giới này ai cũng vậy vì nó là bản ngã, có lẽ trừ các đức Thánh, Phật, Chúa) nên bản thân trí tuệ cảm xúc bản năng luôn thích người khen mình. Thái Phạm tôi cũng không ngoại lệ ?.
Nhưng mặt khác của con người là lý trí, trí tuệ thông minh luôn biết mình có điểm mù mình không nhận ra nên luôn cần nghe người dũng cảm nói thật, nói đúng cái sai, điểm yếu của mình. Khó nghe nhưng nếu đúng thì sẽ thành thứ quý giá. Trừ chỉ trích cá nhân, hằn học vô lối là lối thất học, chó sủa thì nên bỏ qua hoặc tống vô sọt rác.
Hồi nhỏ, khi xem phim Tể Tướng Lưu Gù, khi chưa trải chuyện đời, tôi ghét nhất ông Hoà Thân vì cái tật chỉ biết nịnh là giỏi, ức hiếp ông Tể Tướng Lưu Gù khôn ngoan, thẳng như ruột ngựa, hết lòng vì nước vì dân…Giận luôn cả thằng cha Hoàng Đế Càn Long vì hắn ham nghe lời nịnh thần, ham chơi chốn lầu xanh khi đi vi hành với Hoà Thân…
Lớn lên, hiểu đời mới rõ, Càn Long mới đúng là minh quân, cao thủ dùng người, luôn để 2 mặt đối lập bên cạnh, đối lập nhau, đả kích nhau, nhưng ông là người hưởng lợi đủ cả (cả cái tôi được tâng lên, và các thú vui khác,…trong khi việc quan trọng triều chính thì thịnh trị). Dĩ nhiên, lịch sử cho thấy…ông thiên vị Hoà Thân hơn, nên Hoà Thân giàu sụ, và chỉ toi đời khi con trai ông lên làm Hoàng Đế và thịt tài sản Hoà Thân sung công.
Trong kiếp đời hữu hạn, gặp tri âm, tri kỉ và người hiểu mình khó. Gặp kẻ ghét mình dễ. Gặp người nói ra cái sai = là thầy mình còn khó hơn thành thử ra chọn ra thời gian bổ ích của mình để chơi với người mình thích thì tốt hơn là chơi với kẻ: Vừa dốt, vừa ngu, vừa tham và nhìn…ngắn!
Cám ơn bài học của Vua Càn Long vậy! Nghe 2 tai.
Và dặn bạn, muốn tiến thân trong công việc thì phải biết: Vừa giỏi, được việc như Lưu Gù, nhưng cũng phải học sự Khôn khéo của Hoà Thân.
Muốn học khôn khéo như Hoà Thân, đọc Siêu Cò mà áp dụng: https://tiki.vn/sieu-co-how-to-be-a-power-connector…