VÌ SAO NGƯỜI THÀNH CÔNG YÊU THÍCH ĐỌC SÁCH RẤT NHIỀU?

Vì sao người thành công yêu thích đọc sách và đọc sách rất nhiều?
Với tôi câu trả lời là: Họ khiêm tốn và luôn thấy mình không biết nhiều! Luôn thấy mình phải học hỏi và luôn nguyện trở thành 1 sinh viên học tập cả đời – A life-long student.
Còn bạn? Câu trả lời của bạn là gì? Bạn có đọc sách hàng ngày không?